Νέα τμήματα ξεκινούν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς με την δημιουργία ομάδας 4-5 ατόμων.
Επικοινωνήστε μαζί μας για το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει
με αποστολή email στο info@lucreativestudio.gr
αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας
το σεμινάριο και την μέρα/ώρα
καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε για τα τμήματα υπό διαμόρφωση και τις ημερομηνιες έναρξης για το κάθε μάθημα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.


Μαθήματα Yoga

Σεμινάρια Ραπτικής